You are here: Home / Медицина / Д-р Пенка Апостолова

Д-р Пенка Апостолова

София, ул. Иван Вазов 5, ет. 3 0887 677 221

Д-р Пенка Апостолова

Аз съм лекар по дентална медицина вече 32 години. Имам придобита специалност детска стоматология, но от 2000 година съм общо практикуващ лекар.

Вече от 1 година работя в София в Дентален център 6 на ул. Иван Вазов 5, 3 етаж, каб. 307.

В денталния център, в който работим група от около 15 човека разполагаме със съвременна апаратура за диагностика и лечение на денталните заболявания, а също и с лазерен апарат от последно поколение.

Аз съм лекар по дентална медицина вече 32 години. Имам придобита специалност детска стоматология, но от 2000 година съм общо практикуващ лекар.

Comments are closed.

Scroll To Top