You are here: Home / Услуги / ЧПДГ Къщата на Алиса и нейните приятели

ЧПДГ Къщата на Алиса и нейните приятели

София, ул.Проф. Асен Златаров 18

ЧПДГ Къщата на Алиса и нейните приятели

ЧПДГ Къщата на Алиса и нейните приятели е основана през 1994 година и лицензирана от МОМН / № 14 – 140 от 16. 09. 2003 и № 14 – 06 от 07. 01. 2010/

Нашата визия е: Градина на пълноценното общуване Заедно можем повече.

Специфичното за детската градина се проявява в:

  • Съзнателно включване на ФИЛОСОФИЯ С ДЕЦА в учебната програма и прилагане на философията като ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕТОД за развиване на въображението и насочване стремежа на децата към познание и търсене на смисъл;
  • Ежедневни занятия по английски език с преподаватели от АВО – БЕЛ;
  • Занятията по отделните културно – образователни направления НЕ се провеждат само от учител – специалност предучилищна педагогика, а се водят от преподаватели специалисти в сътветната област;
  • Работа по проекти.

Програмата е авторска, одобрена от МОМН. Отделните културно – образователни направления, включени в държавно – образователните изисквания,са разпределени в следните блокове:

НАУКА ЗА ДЕЦА – Включва културно – образователните направления български език и литература, математика, природен и социален свят.

ЧПДГ Къщата на Алиса и нейните приятели е основана през 1994 година и лицензирана от МОМН / № 14 – 140 от 16. 09. 2003 и № 14 – 06 от 07. 01. 2010/

Comments are closed.

Scroll To Top