You are here: Home / Услуги / Частна детска градина Вълшебен свят

Частна детска градина Вълшебен свят

София, ул. Златната ябълка 1 0888 037 977 | 0885 707 022

Частна детска градина Вълшебен свят

“Всичко най-важно за живота съм научил в детската градина – как да живея, как да постъпвам, какъв да съм. Мъдростта лежи не на школските зания, а в подножието на кофичка пясък от детската градина” Робърт Фулгъм

Ние от ЧДГ „Вълшебен свят” можем да подготвим децата за предизвикателствата на утрешния ден, като ги окуражаваме и уважаваме тяхното мнение, оценяваме усилията и индивидуалните им потребности. Стремим се, не само да покрием Държавните Образователни Изисквания на МОН, но и да ги надградим, като същевременно децата се забавляват и трупат знания и умения. Идеята на програмата за обучение е на базата на иновационни подходи, да се поставят основите на формиране на личности с развит интелектуален потенциал, знания и умения за успешен старт и житейска реализация.

Какво предлагаме

  1. детска ясла за деца от 1 до 3 години
  2. детска градина със засилено изучаване на английски език

Идеята на програмата за обучение е на базата на иновационни подходи, да се поставят основите на формиране на личности с развит интелектуален потенциал, знания и умения за успешен старт и житейска реализация.

Comments are closed.

Scroll To Top