You are here: Home / Услуги / Частна детска градина и училище Дъга

Частна детска градина и училище Дъга

Банкя, ул.Царибродска 5 0885 633 306 / 0879 350 531

История

Частно основно училище и детска градина ДЪГА се намира в гр. Банкя и се помещава в най-голямата сграда на Балканския полуостров, проектирана и строена за нуждите на децата.

ДЪГА е член на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ), Движението за съвременно училище в България (ДСУБ) и Скаутското движение в България (СДБ). ДЪГА работи по европейски проекти с партньори училища от Белгия, Великобритания, Латвия и др. ДЪГА е мястото, където децата Ви ще бъдат обучавани, възпитавани и обичани!

Развитие

  1. 1993г. – Създаване на фирма за педагогически услуги
  2. 1993г. – Основана Детска градина ДЪГА
  3. 1999г. – Създадено Начално училище ДЪГА
  4. 2000г. – Приети като членове на БАЧУ
  5. 2002г. – Приети за членове на ДСУБ
  6. 2003г. – Развито в основно училище
  7. 2005г. – Приети в Асоциация на Кеймбридж училищата
  8. 2006г. – Създаване на парти клуб

Семейството на Дъга

Грижите за нашите деца са едно от най-големите предизвикателства, с които човек се сблъсква. Годините на детството са трудни за родителите. В стремежите си да направят всичко за тях, да ги предпазят от всичко възможно, те понякога бъркат. Тук на помощ идват педагозите. В детската ясла, в градината, после в училище те започват да градят много умения в децата. Нашата задача, като родители и учители е постепенно да направим децата ни самостоятелни. Още от раждането им ние трябва да ги насочваме към независимост.

Да им даваме обич и подкрепа, да живеем с вярата, че ще станат разумни и стойностни хора, но винаги като родители ще затаяваме дъх, когато се препъват и ще ликуваме, когато продължават напред. Децата ни ще навлязат в живота с обичта, мъдростта и самочувствието, което сме имали смелостта да им дадем. Със сигурност ще срещат пречки и препятствия по пътя си, ще имат синини, понякога ще плачат, но ако сме се справили добре, децата ни ще знаят, че човек се учи от грешките си и че животът е едно непрекъснато предизвикателство, което чака да бъде изживяно. Не можем да взимаме вечно битките на нашите деца, не можем и да ги избегнем.

Частно основно училище и детска градина ДЪГА се намира в гр. Банкя и се помещава в най-голямата сграда на Балканския полуостров, проектирана и строена за нуждите на децата.

Comments are closed.

Scroll To Top