You are here: Home / Услуги / ЦПО Чудотворец ЕООД

ЦПО Чудотворец ЕООД

  Самоков, ул. Отец Паисий 15, ет. 2  0885 415 607 / 0896 417 689

I. История на дейността

Дейността на фирмата е регистрирана през 1992 година , като образователни услуги към ЕТ „Иванка Ярловска”

От 1992 година до 2010 година ,организацията има регистрирани 3177 обучени курсисти в професионални направления : „Стопанско управление”, „Горско и селсто стопанство”, „Транспорт”, „Производство и преработка” , „Услуги за населението” .

Учебната организация 10 години разработва и провежда обучения за ключови компетенции и актуализиране на професии с цел – „Кариерно развитие на човешките ресурси” за икономика основана на знанието.

II. Развитие на учебния център

През 2003 година организацията е регистрирана в НАПОО под рег. № 200211036 с лиценз за 30 професии и 58 специалности .

Център за професионално обучение към ЕТ „Иванка Ярловска , обучава за 7 години 1280 курсисти .

ЦПО „ЧУДОТВОРЕЦ”

През 2006 година учебният център разширява дейността си с регистриране на Дружество „Чудотворец” ЕООД . Дружеството е лицензирано от НАПОО с лиценз № 200612340 с 20 професии и 40 специалности, които допълват и разширяват дейността на ЕТ „Ив. Ярловска” .
Учебните центрове работят по мерки и програми на Агенция по Заетостта и МТСП , съгласно З Н З . Провеждат обучения за безработни и заети лица, субсидирани от А З.
Със Заявители – работодатели имаме Договори с 16 фирми на които доставяме образователни услуги за „Кариерно развитие на чавешките ресурси” и „Учене през целия живот” .

От 10 години сме лицензирани в Инспекция за Държавен и Технически Надзор със заверени учебни програми за провеждане на курсове за правоспособност по професии „Машинист на котли с високо налягане” и „Машинист на кранове” .
По тези програми и Наредбите /на ДАМТН/ провеждаме обучения за ключови и въвеждащи компетенции , за актуализиране на знания и ЕЖЕГОДНИ ИНСТРУКТАЖИ на огнярите , кранистите, мотокаристите, ел. техници.

Цели и Задачи :

  • Иницииране на мерки за тенденции и перспективи в осигуряване на качество и професионализъм в производството и услугите .
  • Добавена стойност в дейността за запазване на работните места и предлагане на нови инициативи на трудовия пазар .

Дейността на фирмата е регистрирана през 1992 година , като образователни услуги към ЕТ Иванка Ярловска

Comments are closed.

Scroll To Top