You are here: Home / Медицина / Хоспис Добролюбие ЕООД

Хоспис Добролюбие ЕООД

Кърджали, бул. Беломорски 53

Хоспис Добролюбие ЕООД

ХОСПИСЪТ – В УСЛУГА НА ЛИЦА С ХРОНИЧНИ ИНВАЛИДИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ТЕРМИНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ И МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Около 13% от населението на област Кърджали е съставено основно от възрастни хора, които страдат от различни болести и които не получават професионална подкрепа. Хората не знаят как да управляват болката и кой е най-добрият начин да се справят с нея. След приключване на лечението в МБАЛ, липсват структури за долекуване и продължителни грижи. Поради това е голяма необходимостта от специализирано лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и поддържащо лечение на лица с хронични инвалидизиращи заболявания, терминални състояния и медико-социални проблеми.

Основната цел на хосписа е повишаване качеството на живот на хора, които са болни от нелечими болести в терминална фаза и техните семейства и интеграция на палиативните грижи в здравната система в България. Предлагат се медицински и палиативни грижи за болни, чието състояние не се влияе от методите на съврементата медицина. Основната цел на тези грижи е контрол на болката и психологическа, социална и духовна помощ. Хосписът има специфични функции, чрез които осигурява нещо повече от медицинска помощ. Той предоставя палиативни грижи на пациентите и техните семейства.

Хоспис Добролюбие ЕООД е изграден по проект Институциализиране на хоспис, чрез реформа в сферата на медико-социалните услуги по Договор за безвъзмездна помощ BG2004/016-711.01.02-2.5.61. Интитуциализиран като дъщерно дружество на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД гр. Кърджали. Разположен е на 3 ет.в старата сградата над АГО и е функционално свързан с всички сруктури на болницата.

Домове за стари хора

Основната цел на хосписа е повишаване качеството на живот на хора, които са болни от нелечими болести в терминална фаза и техните семейства и интеграция на палиативните грижи в здравната система в България.

Comments are closed.

Scroll To Top