You are here: Home / Строителство / ХИДРОРЕСУРС ЕООД

ХИДРОРЕСУРС ЕООД

Благоевград, жк. Еленово бл.37, вх.Б 0886677139

Сондажи за вода в района на област София, област Благоевград и област Пловдив.

“Хидроресурс” ЕООД гр. Благоевград е с предмет на дейност сондиране, хидро и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни тръбни кладенци, оборудване с помпи, хидрофорни системи прокарване на геотермални сондажи и термопомпени системи.

  • сондиране
  • изграждане и оборудване на сондажи за вода
  • инженерно-геоложки проучвания на земна основа
  • хидрогеоложки проучвания и добив на подземни води

Сондиране

Роторно сондиране с водноглинеста промивка с триролкови длета с диаметър от 59 до 500мм в скали , валуни, глини и пясъци. Сондажните апаратури са монтирани върху стандартни товарни автомобили. Дълбочината на сондиране е до 700м. Видове сондажи:

  • Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване
  • Ядкови сондажи за проучване на земна основа и полезни изкопаеми
  • Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации
  • Пиезометри за проследяване състоянието на подземните води
  • Пилоти за укрепване на неустойчиви терени и слаба земна основа

Разполагаме с четири сондажни машини и специалисти от школата на „Редки метали”.

“Хидроресурс” ЕООД гр. Благоевград е с предмет на дейност сондиране, хидро и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни тръбни кладенци, оборудване с помпи, хидрофорни системи прокарване на геотермални сондажи и термопомпени системи.

Comments are closed.

Scroll To Top