You are here: Home / Услуги / Т & К Баланс Консулт

Т & К Баланс Консулт

     София, ул. Сердика 4  0899 981 973

Т & К Баланс Консулт

Всичко е просто, когато е ясно.

Същността на счетоводните услуги е възможността за общуване чрез финансова информация. Потребителите на тази информация сте вие – собственици, управители, мениджъри – вие вземате важните решения за разпределение на ресурсите на фирмата. Производителите на тази информация сме ние, счетоводителите. Нашата задача е да помагаме на вашия бизнес. Комуникацията между нас преминава обикновено под формата на различни финансови регистри и отчети, които показват движението на парите и икономическите ресурси под контрола на вашето управление. Счетоводството е двустранен процес – вие ни подавате информация чрез документи за извършените стопански операции, а ние обработваме вашите данни и ви връщаме финансовата информация необходима за управлението на вашия бизнес и за ползване от външни потребители – инвеститори, данъчни служби, и други административни органи.

Вашето благополучие зависи от вашите собствени решения.

Много ръководители на фирми не отдават нужното значение точно на счетоводните услуги, но винаги идва един ден, когато става абсолютно наложително някой да се заеме със счетоводните задачи, за да се направи прецизна сметка и да се придобие представа за общата картина на бизнеса. Чрез избора на подходящи специалисти, които да поемат в свои ръце счетоводните услуги, вие може да използвате свободния паричен и времеви ресурс и да се фокусирате върху основните източници на приходи и печалби за фирмата. Вие ще можете да вложите енергията и потенциала в развиването на нови пазари, продукти.

Приятелство основано на бизнес е по-добро, отколкото бизнес, основан на приятелство.

Същността на счетоводните услуги е възможността за общуване чрез финансова информация. Потребителите на тази информация сте вие – собственици, управители, мениджъри – вие вземате важните решения за разпределение на ресурсите на фирмата.

Comments are closed.

Scroll To Top