You are here: Home / Суровини / Топалов МТД ЕООД

Топалов МТД ЕООД

с. Братя Даскалови, ул. Драва 2 0879 038 040

Топалов МТД ЕООД

Фирма Топлалов МТД добива широколистни дърва (дъб, габър, бук) на добри цени, целогодишно. Фирмата произвежда и дървени въглища по ретортен способ с украинска инсталация. Дървените въглища са твърдо вещество, получено в резултат от сухата дестилация на дървесина без достъп на въздух. Дърводобивът е промишлена дейност, представляваща рязане, влачене, обработка на място и товарене на дървета. А ние сме лидерът в дърводобива и производството на въглища в Старозагорска област.

Фирма Топлалов МТД добива широколистни дърва (дъб, габър, бук) на добри цени, целогодишно. Фирмата произвежда и дървени въглища по ретортен способ с украинска инсталация.

Comments are closed.

Scroll To Top