You are here: Home / Услуги / ТМ Легал Консултинг

ТМ Легал Консултинг

София, ул. Тунджа 36, партер 0888 55 83 41 / 0888 78 81 97

ТМ Легал Консултинг

Адвокатска кантора ТМ ЛЕГАЛ Консултинг предлага висококвалифицирани юридически услуги в областта на гражданското, търговското и административното права.

Кантората е създадена за да отговори на търсенето на компетентни юридически услуги, които се предоставят при спазване на високи морално – етични стандарти, като всеотдайната и безкомпромисна защита на правата и интересите на клиентите е изведена на първо място в ежедневната ни работа.

Специализирани сме в процесуално представителство пред Европейския съд в Страсбург по дела със значителен материален интерес, в т.ч. казуси във връзка с накърняване на правата на личността и правото на справедлив съдебен процес, недвижими имоти и ограничения на правото на собственост, бездействие и дискриминация от страна на държавни органи и институции и причинени от това вреди, неоснователно налагане на административни забрани и др.

Експертите от кантората притежават сериозен опит в подготовката на тръжна документация и обжалването на процедури по възлагане на обществени поръчки, защитата при казуси на нелоялна конкуренция и търговски практики, обжалването на ревизионни актове за възстановяването на данъчен кредит по ЗДДС и др.

Бихме могли да ви съдействаме при проучване на статута на недвижими имоти във връзка с прехвърлителни сделки, подготовката на договори, включително за строителство, застрахователни спорове и откази за изплащане на обезщетения, неизпълнение и забави при договори за лизинг и банков кредит и др.

На ваше разположение сме за процесуално представителство и комплексна правна помощ на български и на английски език.

Сфери на дейност

 • Защита на правата на човека
 • Банково право
 • Недвижими имоти. Спестяване на нотариални такси при прехвърлителни сделки
 • Данъчно право
 • Договорно право
 • Застрахователно право. Изплащане на застрахователни обезщетения
 • Защита на потребителите
 • Защита на топловикация
 • Конкурентно право
 • Тръжна документация
 • Наследствено право
 • Обжалване на ревизионни актове и наказателни постановляния
 • Обществени поръчки
 • Придобиване на българско гражданство
 • Пътно – транспортни произшествия. Получаване на обезщетение
 • Регистрация на фирми
 • Семейно право
 • Трудово право
 • Търговско право
 • Европейски проекти

Comments are closed.

Scroll To Top