You are here: Home / Строителство / Техно ЕРГ ООД

Техно ЕРГ ООД

Пловдив, ул. Петър Васков 53 0898 72 83 43; 0898 72 83 30

“ТЕХНО ЕРГ” ООД, гр. Пловдив е фирма, специализирана в изграждане и реконструкции на предприятия и търговски обекти съгласно изискванията на ЕС.

Ние предлагаме още и:

  • Изработка и монтаж на метални конструкции;
  • Монтаж на покривни и фасадни термопанели;
  • Проектиране, изработка и монтаж на пречиствателни станции за отходни промишлени води.
  • Изработка на нестандартно оборудване за кланици;
  • Доставка и монтаж на РVС ламперии;
  • Проектиране и изработка на нестандартни оборудвания;
  • В и К инсталации и тръбополагане;
  • Отоплителни инсталации;
  • Изработка на топлоизолационни помещения и камери.

Фирмата е вписана в Централния Професионален Регистър на Строителите с протокол № 0034 / 04.03.2008г. и отговаря на Първа и Пета група категории строежи за строежи от високото строителство и отделни видове строителни и монтажни работи.

“ТЕХНО ЕРГ” ООД, гр. Пловдив е фирма, специализирана в изграждане и реконструкции на предприятия и търговски обекти съгласно изискванията на ЕС.

Comments are closed.

Scroll To Top