You are here: Home / Строителство / Технострой-Инвестконсулт ЕООД

Технострой-Инвестконсулт ЕООД

София,бул.Петър Мутафчиев 13 0884 112 112

Технострой-Инвестконсулт ЕООД

Технострой – Инвестконсулт ЕООД предлага пълна гама услуги в областта на строителния надзор, оценка на съответствието на инвестиционните проекти, проектиране и узаконяване на незаконното строителство, преустройство и смяна предназначение на сгради и технически паспорт на сгради и обследване на строежите.

Фирмата е управомощена да извършва строителен надзор в проектирането и строителството, притежаваща свидетелство, издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Технострой – Инвестконсулт ЕООД предлага пълна гама услуги в областта на строителния надзор, оценка на съответствието на инвестиционните проекти, проектиране и узаконяване на незаконното строителство, преустройство и смяна предназначение на сгради и технически паспорт на сгради и обследване на строежите.

Comments are closed.

Scroll To Top