You are here: Home / Услуги / Тандем Гард ЕООД

Тандем Гард ЕООД

    Търговище, ул. Стоян Заимов 1  0886 857 541 / 0888 370 928

Тандем Гард ЕООД

Фирма ТАНДЕМ ГАРД ЕООД извършва своята дейност на територията на цялата страна като нейният основен предмет на дейност е:

  • охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти
  • охрана с техн.системи за сигурност
  • охрана с помощта на сигнално – известителна тихника
  • детективска и друга оперативно – издирвателна дейност
  • консултантска дейност в областта на откриване и премахване на причините и условията за извършване на кражби и други посегателства върху rимуществото и неприкосновеността на физически и юридически лица
  • експертно – криминалистическа дейност

Дружеството притежава ЛИЦЕНЗ №1016/22.12.2006г. издаден от ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПОЛИЦИЯ, за извършване на охрана на имуществото на физически или юридически лица и обекти на територията на цялата страна, съгласно Закона за Частна Охранителна Дейност.

ТАНДЕМ ГАРД ЕООД притежава Разрешително №01925/09.01.2014г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – РМR.

В ТАНДЕМ ГАРД ЕООД е внедрена и се прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта: EN ISO 9001: 2008 – Сертификат Q071224/19.12.2007г.

Фирма ТАНДЕМ ГАРД ЕООД извършва своята дейност на територията на цялата страна.

Comments are closed.

Scroll To Top