You are here: Home / Услуги / Счетоводство и Одит ЕООД

Счетоводство и Одит ЕООД

      Плевен, ул. Драва 3, ап. 4  0888 258 647

Счетоводство и Одит ЕООД

Дружеството извършва независим финансов одит, счетоводни услуги, бизнес консултации, финансови прегледи и анализи.

Цели в дейността на дружеството:

  • бързи и компетентни съвети
  • решения в реално време на конкретните потребности на клиентите
  • непрекъснато повишаване на качеството на обслужване
  • конфиденциалност
  • резултатно и дългосрочно сътрудничество

Едноличен собственик на капитала.

Регистриран одитор Сийка Михайлова Данкова, Д.Е.С., Диплома № 220/30.11.1993г., издадена от ИДЕС Контакт : +359 888/ 258 647

Дружеството извършва независим финансов одит, счетоводни услуги, бизнес консултации, финансови прегледи и анализи.

Comments are closed.

Scroll To Top