You are here: Home / Услуги / Счетоводна кантора Жидимекс

Счетоводна кантора Жидимекс

Счетоводна кантора Жидимекс

Счетоводна кантора Жидимекс е основана през ноември 2000г. Предмет на дейност от самото създаване на дружеството са абонаментно счетоводно обслужване и консултации, включващи широкообхватен и разнообразен пакет от услуги:

  • счетоводни и данъчни консултации;
  • анализи и оценка на фактическото състояние на предприятието, и при необходимост – предложение за алтернативни решения относно мениджмънта и финансовите ресурси;
  • абонаментно счетоводно обслужване, с възможност за избор на пакет от услуги:
  • двустранно счетоводство, водене на материална отчетност, регистри по ЗДДС, отчети за СО и ЗО, отчети за НСИ, личен състав и ТРЗ, подготовка на документи за кандидатстване за банкови кредити, обработка на счетоводни документи, анализи, отчети, справки и др., съобразно спецификата на дейността на фирмата-клиент.

Счетоводна кантора Жидимекс е основана през ноември 2000г. Предмет на дейност от самото създаване на дружеството са абонаментно счетоводно обслужване и консултации, включващи широкообхватен и разнообразен пакет от услуги…

Comments are closed.

Scroll To Top