You are here: Home / Услуги / Счетоводител Румяна Тодорова

Счетоводител Румяна Тодорова

     София, бул. Стамболийски 57  0889 53 00 97

Счетоводител Румяна Тодорова

 • Подаване на данъчни декларации по ДДС
 • Следене на приходи и разходи и засичане на плащания на котрагенти
 • ТРЗ услуги
  • ведомости
  • декларации 1, 6, 7
  • трудови договори
  • уведомления
  • платежни нареждания към декларациите
 • ГФО – годишни финансови отчети
  • баланси
  • отчети за приходи / разходи
  • отчет за собствен капитал
  • парични потоци
  • приложение към отчет
 • Разполага с Електронен подписза подаване на необходимите декларации по интернет.

Подаване на данъчни декларации по ДДС. Следене на приходи и разходи и засичане на плащания на котрагенти. ТРЗ услуги.

Comments are closed.

Scroll To Top