You are here: Home / Медицина / СТМ ФОНЕКОМ ООД

СТМ ФОНЕКОМ ООД

    София, кв. Лозенец, ул. Кричим 26  0899 832 060 / 0899 948 958

СТМ ФОНЕКОМ ООД

Опита, който придобихме през годините в тази област формира в нас следните становища:

1. Здравословната работна среда и удовлетвореността на служителите са в основата на всяко успешно бизнес начинание
2. Доброто здраве на работещите и безопасността на заобикалящата ги среда не са самоцел, а гаранция за повишена работоспособност и добра резултатност
3. Грижата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд представлява вложение в най-ценния капитал за всяко предприятие, а именно служителите
4. Осигуряването и поддържането на приветлива работна среда, ергономични условия на труд и безопасност на оборудването е предпоставка за качествено и успешно реализиране на професионалните дейности
5. Умерената ангажираност на работодателите в тази област е инвестиция със сигурен бъдещ резултат

Нормативният регламент – Конституцията на България, Законът за здравословни и безопасни условия на труд, поднормативните актове установяват правото на всеки работещ да реализира знанията и уменията си в подходящи условия, а така също и гарантират ангажираността на работодателите по осигуряването им.

Нормативите в тази област не правят разграничение между малки и големи фирми, вид дейност и юридическа форма, защото безопасността и здравето на работещите са по-важни от всички други фактори.

Ние работим коректно и лоялно за постигане на оптимален резултат.

Ние ясно съзнаваме, че дейностите в тази област са изключително разностраннни, обхващат широк диапазон от задължения и изискват значителна предварителна подготовка по отношение на време и информираност. Това е причината, поради която в работата си се стремим да изглаждаме неяснотите и да изясняваме необходимостта на всеки конкретен клиент, за да подготвим заедно оптималния и най-подходящ пакет от дейности, според конкретното изискване.

Фонеком ООД работи в областта на здравословните и безопасни условия на труд, осигурявайки консултации и партньорство в различни направления.

Comments are closed.

Scroll To Top