You are here: Home / Медицина / СТМ Каридад ООД

СТМ Каридад ООД

Пловдив, бул.6-ти септември 152 0887 204 270

СТМ Каридад ООД

СТМ КАРИДАД ООД е част от проекта МБАЛ Света Каридад и предлага на Вашето внимание оферта за годишно обсулжване на работещите, съобразно изискванията произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.


Съгласно чл.25а от този закон основните дейности на службите по трудова медицина са:

  • Обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасност при работа.
  • Наблюдение на здравното състояние на работешите
  • Оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите
  • Предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск
  • Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа

СТМ КАРИДАД ООД е част от проекта МБАЛ Света Каридад и предлага на Вашето внимание оферта за годишно обсулжване на работещите, съобразно изискванията произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Comments are closed.

Scroll To Top