You are here: Home / Строителство / Стара Загора Проект ООД

Стара Загора Проект ООД

Стара Загора, ул.Калояновско шосе 042 602 205 / 0889 437 082

Стара Загора Проект ООД

Стара Загора Проект ООД произвежда и предлага на пазара висококачествени бетонови смеси: сулфатоустойчив бетон, водонепропусклив бетон, водоплътен бетон, мразоустойчив бетон, замазка, цименто-пясъчнен разтвор, варови разтвори, инертни материали, пясък, чакъл, филц, вар и др. Фирмата разполага със специализирани транспортни средства – бетоносмесители, бетонпомпи, миксер – помпа и товарни автомобили.

Фирмата е правоприемник на съществуващата от 1948 година Проектанска организация. До 2000 година дружеството е в структурата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София с основен предмет на дейност – научни изследвания, внедряване, проучване и проектиране в сферата на териториалното устройство, градоустройство, жилищни и обществени сгради и други услуги и дейности.

В началото на 2000 година Адел ЕООД гр. Стара Загора закупи 80 на сто от дяловете на Стара Загора Проект ЕООД, на 29.12.2000 г. и останалите 20 на сто. От 2000 г. основен предмет на дейност е производството на бетонови смеси и варови разтвори.

От 05.12.2005г едноличен собственик на 100% от капитала на дружеството е Аделин Вълчанов Донев. На 27.08.2007 г. Стара Загора Проект ЕООД е преобразувано в Стара Загора Проект ООД.

Стара Загора Проект ООД произвежда и предлага на пазара висококачествени бетонови смеси: сулфатоустойчив бетон, водонепропусклив бетон, водоплътен бетон, мразоустойчив бетон, замазка, цименто-пясъчнен разтвор, варови разтвори, инертни материали, пясък, чакъл, филц, вар и др.

Comments are closed.

Scroll To Top