You are here: Home / Медицина / СМДЛ Микробиолаб

СМДЛ Микробиолаб

    София , ул. Александър Станишев №17  02 925 14 15 / 0884 21 18 61

СМДЛ Микробиолаб

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени секрети. Гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети.

В лабораторията се извършват и високоспециализирани изследвания с изолиране и идентификация на облигатни анаероби /род Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas, Bilophila, Veillonella, Peptostreptococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Bifidobacreium sp., Eubacterium/ от различни клинични материалираневи секрети, ексудати, зъбни материали. Изолиране на C.difficile и определяне на токсини А и В директно във фецес на пациенти с антибиотико-асоциирана диария и псевдомембранозен колит.

  • Изследване на фекални проби за патогенни чревни бактерии – Salmonella, Shigella, Campylobacter, диарогенни E.coli.
  • Диагностика на Helicobacterpylori, причинител на гастрити, язвена болест и карцином на стомаха.
  • Изследване на клинични материали за Legionella и легионерска болест.

Серологично изследване за бруцелоза, B.abortus и B.melitensis, причинители на заболявания по едрия и дребен рогат добитък, В. canis – кучешка бруцелоза. Серологично изследване за фелиноза, болест на котешкото одраскване, Bartonella quintana, Bartonella henselae

На изолираните патогенни микроорганизми се прави тестуване за антибиотична чувствителност антибиограма.

Паразитологични и Вирусологични изследвания.

Паразитологичните изследвания включват ехографски прегледи и консултации със специалист паразитолог. Извършват се серологични изследвания за токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), трихинелоза, токсокароза, урогенитална трихомоназа, чревни паразити, консултации при пътуване в тропически страни, профилактика на малария и други тропически паразитни заболявания, лечение, проследяване на състоянието.

Диагностично уточняване, проследяване и провеждане на лечение при необходимост на лица с токсоплазмен лимфаденит, хориоретинит, иридоциклит.

Паразитологичните и вирусологични изследвания се извършват и по Здравна каса.

Санитарно-микробиологични изследвания на водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на водни проби за Legionella.

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени секрети. Гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети.

Comments are closed.

Scroll To Top