You are here: Home / Услуги / Скай Инвест ООД

Скай Инвест ООД

Бургас, ЮПЗ, кв. Победа, склад 1064 0888 656 874 / 0888 75 38 13

Скай Инвест ООД

Дружеството ни е основано през 2007 г. и е специализирано в дейности по събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Фирмата притежава разрешително за дейности с отпадъци издадено от РИОСВ-Бургас Решение: 02-ДО-186-00 от 23.02.2010 г.

СКАЙ ИНВЕСТ ООД е екологично ориентирана фирма и поема инициатива за оползотворяване на отпадъци от фирми, предприятия, държавни и частни институции, финансови институции, генериращи от своята ежедневна дейност отпадъци годни за рециклиране .

Фирмата притежава собствен транспорт,товарни автомобили 2т. 5т. 10т.и 20т. специализирана техника /мултилифтове/, контейнери пресконтейнери, съдове за организиране на разделно събиране на отпадъци от опаковки. Осигуряваме обслужване на клиентите си своевременно и на място.

Услуги

ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

  • хартия: ВПП, вестници, брошури, списания, смесена , от опаковки и др. видове.
  • Всички видове пластмаси- HDPE, LDPE, PP, PVC и др. стреч-фолио и полиетилени .
  • Дървесина- нестандартни, счупени палети и скари.
  • Стъклени отпадъци-шишета, буркани, бутилки, плоско стъкло.

УСЛУГИ

  • Предоставяне на пресконтейнери, контейнери 12 куб, 20 куб. и 40 куб, открити и закрити контейнери, както и други съдове за организиране на системи за разделно събиране на различни видове отпадъци.
  • Извозване на генерирани разделно събрани отпадъци, производствени отпадъци от обекти на клиента.
  • Оттдаване под наем на контейнери, стационарни и подвижни преси за балиране на отпадъци от опаковки.
  • Събиране, сортиране и извозване на отпадъци от опаковки, почистване на райони.
  • Разделно събиране.
  • Унищожаване на архив.

СКАЙ ИНВЕСТ ООД е екологично ориентирана фирма и поема инициатива за оползотворяване на отпадъци от фирми, предприятия, държавни и частни институции, финансови институции, генериращи от своята ежедневна дейност отпадъци годни за рециклиране .

Comments are closed.

Scroll To Top