You are here: Home / Услуги / СКАД 2000 ООД

СКАД 2000 ООД

   София, Гоце Делчев Комплекс, бл. 52 E, вх. В, ап. 45  02 8 580 947 / 0888 233 022

СКАД 2000 ООД

СКАД 2000 е дружество с ограничена отговорност, което се представлява от Денка Георгиева.

Фирмата е регистрирана през 1999 г., с основен предмет на дейност счетоводно обслужване и предоставяне на данъчни и финансови консултации, което по Закона за счетоводството се квалифицира като специализирано счетоводно предприятие.

СКАД 2000 ЕООД консултира и счетоводно обслужва компании от различни области на икономиката – финансова, реклама, външна и вътрешна търговия, туризъм, строителство, промишленост, сдружения с нестопанска цел.

В условията на постоянно променящ се стопански климат и най-вече в областта на счетоводството и данъчното законодателство, нашият екип се ангажира да предоставя на своите клиенти услуги с високоефективна практическа реализация, основаващи се на нашия професионализъм, творчески подход, адаптивност и дългогодишен опит.

Основен принцип, от който се ръководим е, че за нашите клиенти трябва да осигурим възможно най- доброто обслужване при най- добрите условия за всички предлагани услуги. Нашето правило номер едно е да се стремим към съвършенство и да довеждаме нещата докрай.

СКАД 2000 е дружество с ограничена отговорност, което се представлява от Денка Георгиева.

Comments are closed.

Scroll To Top