You are here: Home / Медицина / СИ ДИ Консулт ООД

СИ ДИ Консулт ООД

Пловдив, ул.Маестро Г.Атанасов 17 0897 808 092 / 032 991 771

СИ ДИ Консулт ООД

Служба по трудова медицина регистрирана в Министерството на здравеопазването от 30.01.2004 г. и пререгистрирана по изискванията на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина с Удостоверение № 171-2/16.10.2009 г.

Акредитиран орган за контрол /измерване/ на физични и химични фактори на работната среда, електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V и климатични и вентилационни инсталации.

Мобилни екипи от високо квалифицирани специалисти работят в три офиса в страната:

  • гр. Пловдив, жк Тракия, ул. Маестро Г. Атанасов, 17, офис център „ОКТАВА”, тел.: 032 992 000, 0897 80 80 92, 0897 80 80 93, тел./факс: 032 991 771
  • гр. София 1111, ул. Н. Коперник 22; тел. 02 870 12 40
  • гр. Сандански, бул. Свобода, 7, ет. 2; тел.: 0897 80 80 87, 0897 80 80 88, тел./факс: 0746 308 90

Служба по трудова медицина регистрирана в Министерството на здравеопазването от 30.01.2004 г. и пререгистрирана по изискванията на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г.

Comments are closed.

Scroll To Top