You are here: Home / Строителство / Ситара-М ЕООД

Ситара-М ЕООД

София  бул. Евлоги Георгиеви 38 02 444 1331 / 0888 732 327

Ситара-М ЕООД

СИТАРА-М ЕООД е представител за България на няколко от водещите европейски производители и доставчици, развиващи дейност в сферата на подемните съоръжения за хора в неравностойно положение. Датският концерн CAMA LiftAps и шведската фирма CIBES LiftAB са производители на платформени асансьори, предназначени основно за хора с увреждания, с доказани лидерски позиции на европейския пазар.

Други, представлявани от нас партньори, са австрийската фирма Lehner Lifttechnik GmbH, Peter Auer GmbH от Германияи шведският производител MPR LIFTS AB, които разполагат с изключително богат а гама от съоръжения, осигуряващи комфорт и достъпна среда на ползвателите на инвалидни колички и на хората със затруднения в придвижването.

СИТАРА-М ЕООД предлага на българския клиент съвременни съоръжения на високо технологично ниво, които заемат челните места по качествени показатели на европейския пазар.

Представените от нас подемници и транспортьори имат широко поле на приложение. Те могат успешно да се използват като решение при нови сгради, но голямото им предимство е, че са изключително подходящи за осигуряване на достъпна среда във вече съществуващи сгради и помещения. Без да е необходимо сериозно преустройство, стълбищните и вертикални платформи и верижни транспортьори могат да се използват в жилища, обществени и административни сгради, училища, спортни съоръжения, търговски и развлекателни центрове, паркинги и гаражи, подлези и надлези, за външен и вътрешен монтаж. Тези качества са особено подходящи за условията на българския пазар, където достъпната архитектурна среда за хората в неравностойно положение години наред не бе основен приоритет в строителството, което се явява предпоставка за широкото приложение на такива съоръжения понастоящем и в бъдеще.

Важни компоненти във фирмената ни политика са индивидуалният подход към всеки отделен казус, провеждане на огледи и консултации на място, изработка на технически проект като допълнителен бонус към нашите клиенти. Осигуряването на сервизно обслужване от висококвалифицирани специалисти и непрекъснатото обновяване и иновации, въвеждани от нашите партньори в съответствие с последните Евро-директиви и норми, са допълнителни гаранции за предлаганото от нас качество.

Производството на всички подемници и транспортьори се извършва и контролира на базата на Европейската Директива за машиностроене 2006/42/ЕС. Предлаганите от нас съоръжения съответстват на Закона за безопасност на уредите, на Европейска Директива 89/336/ЕО, на Директива 73/23/ЕО, както и на Европейския стандарт за платформени подемници EN 81-41. Всички съоръжения притежават СЕ маркировка, доставят се с Декларация за съответствие и се монтират на място от обучени специалисти.

СИТАРА-М ЕООД е представител за България на няколко от водещите европейски производители и доставчици, развиващи дейност в сферата на подемните съоръжения за хора в неравностойно положение.

Comments are closed.

Scroll To Top