You are here: Home / Услуги / СИП 2000

СИП 2000

Русе, бул. Липник 106 082 84 20 60 / 088 50 33 427

СИП 2000

СИП-2000 е кансултанстко търговско дружество занимаващо се от 2004г. с организиране на обучения, семинари и работни срещи в областта на публичното право и основно в областта на обществените поръчки. Дружеството подготвя и документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, както и консултира провеждането им до сключване на договор. От м.юли.2010г.

СИП-2000 започна издаването на списание Обществени поръчки, с цел създаването на практико- приложно издание, подпомагащо работата на възложителите на обществени поръчки. Правен консултант на дружеството и инициатор за издаването на списание Обществени поръчки е адвокат Петър Петев, който е с 10 годишен опит в прилагането на материята на обществените поръчки.

Дружеството се занимава и с други клонове на публичното право. Организира семинари по Закона за местните данъци и такси, Закона за общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация и др. От юли месец 2010г. дружеството издава и списание Училищен счетоводител- тясно специализирано практико-приложно издание за счетоводители на училища и детски градини.

Дружеството провежда семинари и по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Дружеството предоставя широк спектър от правни и консултантски услуги на публични възложители. В последната година дружеството организира самостоятелни обучения по Закона за обществените поръчки за индивидуални клиенти като общини, лечебни заведения и др.

СИП-2000 е кансултанстко търговско дружество занимаващо се от 2004г. с организиране на обучения, семинари и работни срещи в областта на публичното право и основно в областта на обществените поръчки. Дружеството подготвя и документации за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, както и консултира провеждането им до сключване на договор. От м.юли.2010г.

Comments are closed.

Scroll To Top