You are here: Home / Услуги / Сдружение Академия БГ

Сдружение Академия БГ

Кърджали, ул. Тина Киркова 17 0894 43 83 87 / 0894 70 72 92

Сдружение Академия БГ

Сдружение Академия БГ има за цел и предмет на дейност: разработване и внедряване на проекти и програми от значение за развитието на образованието и науката, аграрното стопанство и опазване на околната среда, до етап отговарящ на установените международни критерии и по-специално на тези за Европейския съюз, като обезпечава, направлява и подпомага, чрез подготовка, квалификация и преквалификация на нужните кадри, организацията, ръководството и материалното обезпечаване на производителите от аграрно-икономическия сектор на страната.

Сдружението осъществява целите си чрез следните средства:

  • Пропагандиране и материално подпомагане развитието на народното образование за удовлетворяване на обществените потребности;
  • Осигуряване на достъп до образование и квалификация на своите членове;
  • Създаване на организационни форми за научна подготовка и обучение и квалификация;
  • Консултира разработването и изпълнението на образователни, финансови и инвестиционни проекти и програми;
  • Създава организация и условия за развитие на научно-изследователска дейност с приложен характер;
  • Осигурява научно ръководство за развитие на експериментални полета и лаборатории;
  • Пропагандира и консултира организирането на селски и културен туризъм;
  • Подпомага организирането на форуми, конференции, семинари, и срещи с производители или с образователен и научно-проложен характер.

Сдружение Академия БГ има за цел и предмет на дейност: разработване и внедряване на проекти и програми от значение за развитието на образованието и науката, аграрното стопанство и опазване на околната среда, до етап отговарящ на установените международни критерии и по-специално на тези за Европейския съюз

Comments are closed.

Scroll To Top