You are here: Home / Строителство / Савел ООД

Савел ООД

Петрич, уп.Рокфелер 51 0888 531 743 / 0745 606 46

Савел ООД

САВЕЛ ООД е фирма основана през 2004г. и извършва изграждане, поддържане и ремонт на:

  • газови инсталации за природен газ и газ пропан-бутан
  • ▪ отоплителни инсталации
  • ▪ парни инсталации и съоръжения
  • ▪ ВиК инсталации
  • ▪ инсталации за промишлена пара
  • ▪ соларни инсталации, климатизации и вентилации
  • за битови, обществени и промишлени обекти
  • ▪ метанстанции, газостанции и бензиностанции (инсталации за съхранение и продажба на светли горива)
  • ▪ изпитания на СПО и предпазни клапани

САВЕЛ ООД извършва доставка и монтаж на газови уреди, камини и котли на твърдо гориво и пелети.

САВЕЛ ООД извършва сервиз и абонаментно обслужване.

 

САВЕЛ ООД извършва доставка и  монтаж на газови уреди, камини  и котли на твърдо гориво и пелети.

САВЕЛ ООД извършва сервиз и абонаментно обслужване.

Comments are closed.

Scroll To Top