You are here: Home / Селско стопанство / Разсадник Райчев и Драмалиев

Разсадник Райчев и Драмалиев

  Куклен  0896 764 150

Разсадник Райчев и Драмалиев

Разсадникът се намира в град Куклен. Разсадникът ни е ориентиран към всички сегменти на пазара. Разполагаме с много разнообразна сортова листа, която може да задоволи желанията и на най-претенциозните наши клиенти не само като сортове, но и като бройки от всички сортове. Разсадника разполага със стандартен посадъчен материал, който отговаря на Европеските изисквания. Разполагаме със собствена маточна база(калеми и подложки).

Производството се контролира от семеконтролна и фитосанитарна инспекции, т.е. разполагаме с всички сертификационни документи за автентичност и качество на посадъчния материал, които са необходими за Европейските фондове.

Предлаганият овощен посадъчен материал позволява създаването на традиционни овощни насъждения утвърдени с годините.

Разсадникът е член на националното сдружение на производителите на овощен посадъчен материал.

Разсадникът се намира в град Куклен. Разсадникът ни е ориентиран към всички сегменти на пазара. Разполагаме с много разнообразна сортова листа, която може да задоволи желанията и на най-претенциозните наши клиенти не само като сортове, но и като бройки от всички сортове.

Comments are closed.

Scroll To Top