You are here: Home / Медицина / Психологичен център Път към себе си

Психологичен център Път към себе си

           Бургас, ул. Поп Георги 6 0889 787 502

Специализиран център за психологична и психотерапевтична помощ:

  • Депресии, тревожност, страхови и панически състояния, хипохондрия, натрапливости, клептомания, зависимости, сексуални проблеми.
  • Хранителни разстройства – анорексия невроза, булимия, хиперфагия, орторексия.
  • Безсъние, нарушения на паметта и концентрацията, хронична умора, стрес.
  • Семейни и брачни консултации, трудности в общуването, отношения извън двойката, житейски кризи, ревност, изневяра, физическо и психическо насилие, справяне с промени и загуба, отношения родители – деца.
  • Детско-юношески консултации и терапия – хиперактивност, заекване, проблеми в училище, агресия и автоагресия, ниска самооценка, проблеми с възпитанието, трудности в адаптацията.
  • Професионално консултиране, трудности при реализация, burnout синдром, бизнес психология.
  • Техники за личностно израстване и усъвършенстване, изграждане на самоконтрол, увереност, социални и комуникативни умения, положително мислене, реална самооценка, автогенен тренинг.

Психологична помощ и консултации за възрастни, деца и семейни двойки. Хипнотерапия. Помощ за всеки търсещ път към себе си.

Comments are closed.

Scroll To Top