You are here: Home / Медицина / Психея – център за психично здраве

Психея – център за психично здраве

      Ямбол  0889 19 83 68 / 0888 41 36 86

Психея – център за психично здраве

Мисията на Психея е да предоставя специализирана психично-здравна помощ, включваща консултиране, диагностика, извънболнично лечение и грижи на нуждаещите се по начин, зачитащ човешкото достойнство, при гарантирана дискретност и уважение към правото на свободен избор.

Под помощ ние разбираме намаляване на психологическото страдание, както и рисковете, съпътстващи психичното боледуване. Такива рискове са: преживяване за вина, срам, страх от отхвърляне, обезценяване, изолация, зависимост, нарушено социално функциониране и намалена работоспособност.

Мисията ни е изпълнена, когато получената от нас помощ и подкрепа връща радостта от живота.

Услуги

Специализирана оценка и консултация (от психиатър, психолог, логопед , ресурсен педагог  или социален работник)

индивидуална психотерапия (когнитивно-поведенческа, позитивна, психотерапия)

Фамилно и брачно консултиране и психотерапия

Предписване на медикаментозно лечение, вкл. дългосрочно поддържащо лечение и проследяване

Дейности за рехабилитация и социална интеграция на хора с хронични психични разстройства включително чрез индивидуално водене на случая

Насочване за консултации, специализирани изследвания, лечение и грижи към други служби и специалисти

Издаване на медицински свидетелства и удостоверения (за притежаване на оръжие; за достъп до класифицирана информация; за психологическа пригодност за частна охранителна дейност)

Професионален подбор на персонал

Life Coaching ( заедно за щастлив живот )

Мисията на Психея е да предоставя специализирана психично-здравна помощ, включваща консултиране, диагностика, извънболнично лечение и грижи на нуждаещите се по начин, зачитащ човешкото достойнство, при гарантирана дискретност и уважение към правото на свободен избор.

Comments are closed.

Scroll To Top