You are here: Home / Медицина / Проф. Д-р Борислав Владимиров

Проф. Д-р Борислав Владимиров

София, бул. Никола Петков 56 0888 324 928 / 02 818 17 82

Проф. Д-р Борислав Владимиров

Проф. Д-р Борислав Владимиров е с богат опит в областта на ортопедията. Специализиран е в детската ортопедия, вродени и придобити ортопедични болести и ендопротезиране. Практикува в градовете София и Бургас. Проф. Борислав Владимиров е Методичен ръководител на Ортопедично отделение в МБАЛ Дева Мария, Бургас.

Специализации

Получава висше медицинско образование в Медицинския факултет в София.

Въвежда многобройни съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология, активен деятел е в организацията за намаляване на вродената и предизвиканата дисплазия на тазобедрената става при новородени, разработва нови оперативни методи.

Участва като автор, съавтор и редактор в монографии, учебници и ръководства по ортопедия и травматология.

Има около 200 научни публикации в наши и чужди списания.

Член е на български и международни асоциации по ортопедия и травматология и по детска ортопедия.

Избран е за Академик към Българската академия на науките и изкуствата.

Проф. Д-р Владимиров е Методичен ръководител на Ортопедично отделение на МБАЛ Дева Мария, гр. Бургас.

Въвежда многобройни съвременни оперативни техники в детската ортопедия и травматология, активен деятел е в организацията за намаляване на вродената и предизвиканата дисплазия на тазобедрената става при новородени, разработва нови оперативни методи.

Comments are closed.

Scroll To Top