You are here: Home / Строителство / Проектантско бюро АРКОН АРХИТЕКТИ

Проектантско бюро АРКОН АРХИТЕКТИ

Варна 0899 912 836

Проектантско бюро АРКОН АРХИТЕКТИ

Проектантско бюро АРКОН АРХИТЕКТИ е основано през 1994г. от арх.Весела Мантова. Основен обект на работата ни е проектирането на жилищни, обществени, административни и промишлени сгради, както техните реконструкции и интериорни решения.

Важно за нас е коректността и лоялността към клиента, взимането на най-правилно решение за сградата в близък контакт с инвеститора с цел постигането на функционална, запомняща се и не на последно място икономична сграда, както по отношение на изграждането, така и по време на експлоатацията.

Умеем, съблюдавайки законовите разпоредби, да осъществим инвестиционните намерения на клиента в кратки срокове. Работим с екип от изключителни проектанти в инженерните части, което едно от важните условия за постигането на хармонична и логична архитектура.

Проектантско бюро АРКОН АРХИТЕКТИ е основано през 1994г. от арх.Весела Мантова. Основен обект на работата ни е проектирането на жилищни, обществени, административни и промишлени сгради, както техните реконструкции и интериорни решения.

Comments are closed.

Scroll To Top