You are here: Home / Услуги / ПОЛИГРАФА

ПОЛИГРАФА

    Бургас, ул. Цар Симеон I-ви 37  0889 198 368

За какво се използва полиграфа?

В крайна сметка хората се питат защо всъщност е толкова важно да се разкрие истината? Защо е важно да се борят срещу корупцията, престъпността, неморалните постъпки и нечестните хора? Толкова съществена ли е разликата между позитивното и негативното поведение на хората?

Нещата обаче веднага стават сериозни когато Вие лично, Ваши близки, Вашия бизнес пострадат от негативно или неправомерно деяние (престъпление). Едно е някой да е пострадал от неправомерно деяние, друго е когато жертвата сте Вие. Едно е някой си да краде от някого, друго е някой да краде от Вас. Едно е някой да продава дрога, друго е когато тя се купува от Вашето дете.

Негативното поведение в крайна сметка вреди на просперитета на бизнеса, държавните институции, социалните групи и прослойки, личността и обществото като цяло.В един момент то може да доведе до опасни за обществото и личността социални сблъсъци или хаос и страдания.

Изследването с Полиграф ­ Детектор на лъжата е най­-сигурния и доказано надежден начин за достигане до истината. Той отчита физиологичните промени в проверяваното лице, като едновременно измерва промените в гръдното и стомашното дишане, сърдечната дейност ­ кръвно налягане и пулс и електродермалната активност на кожата. Тези реакции на организма се записват на полиграми и се оценяват от експерт полиграфист. Самият процес на изследване трае от 2 до 4 часа.

Изследването с Полиграф ­ Детектор на лъжата е най­-сигурния и доказано надежден начин за достигане до истината. Той отчита физиологичните промени в проверяваното лице, като едновременно измерва промените в гръдното и стомашното дишане, сърдечната дейност ­ кръвно налягане и пулс и електродермалната активност на кожата.

Comments are closed.

Scroll To Top