You are here: Home / Селско стопанство / Петрови 13 ООД

Петрови 13 ООД

  Шумен, ул. Белмекен 4  0898 862 448 / 0897 017 676

Петрови 13 ООД

Фирмата ни е ориентирана предимно към износ на фиданки за лешникови и орехови насаждения. Нашите разсадници притежават сертификат за произведената продукция.

Предпочитанията ни са за сключване на дългогодишни договори .

Фиданки за орех

В България орехът е разпространен като единични дървета в цялата страна. Най-много промишлени орехови градиниима в Пловдивско, Старозагорско, Плевенско и Хасковско. Развива се добре в райони с надморска височина до 700-850 м, но в горските насаждения е застъпен и до 1300 м.

Плодните пъпки са прости (цветни, тичинкови) и смесени. От простите пъпки се образуват мъжки цветове, събрани в т. нар. реси, а от смесените се развиват леторасти с листа и женски цветове, разположени на върха на леторастите поединично или на групи от 2 до 5-6. Женските цветове нямат чашелистчета и венчелистчета. Те са едри като житни зърна, голи, зелени, със силно разклонени близалца за улавяне на прашеца. Опрашването се извършва от вятъра. Ореховите сортове са самофертилни. Мъжките и женските цветове при някои от сортовете орехи обаче не цъфтят едновременно, което затруднява самооплождането.

Лешников сорт Тонда джентиле

Плодовете са средно едри -2,4 g, закръглени, с тънка черупка. Ядката съставлява 52-55% от масата на плодовете. Плодовете се отделят лесно от чашката, което е важно за промишленото добиване. Узряват през втората половина на август. Храстите са умерено растящи и са добре приспособени към едностъблено отглеждане.

Лешников сорт Римски

Плодовете са едри – около 2,7 g. Черупката е тънка, с по няколко бразди, светлокестенява. Ядката е една и изпълва добре черупката. Тя съставлява около 46-48% от масата на плодовете и съдържа около 70% мазнини. Плодовете се отделят лесно от чашката. Узряват през втората половина на август. Използуват се за консумация в прясно състояние и за преработка. Храстите са силно растящи, встъпват рано в плододаване и плододават редовно. Цъфтят рано. Сортът е самобезплоден. Средно устойчив е на болести.

Лешников сорт Ран трапезундски

Плодовете са едри, овални, със заострени върхове. Имат тънка черупката. Ядките са средно едри и изпълват плътно черупката. Кожицата им се отделя много леко. Ядката съставлява около 59% от масата на плодовете. Те узряват през втората половина на юли. Вкусовите им качества са много добри. Трудно се отделят от чашката. Консумират се в прясно състояние или се преработват. Храстите са средни по сила на растеж, рано встъпват в плододаване и плододават обилно. Средно подходящи са за едностъблено отглеждане. Цъфтежът им е ран. Сортът е самобезплоден.

Максимални добиви от лешниковите насаждения могат да се получат само на алувиалноливадни и богати почви. Подпочвения слой също трябва да бъде богат и пропусклив. Почви с плитко разположен карбонатен пласт са неподходящи за отглеждане на лешници. За останалите почвени типове лешникът може да се отглежда само при сигурно напояване.

Фиданки за лешници

Лешникът е многогодишно храстовидно растение с височина от 3-4 м. Той е разделнополово, еднодомно опрашващо се растение. Мъжките цветове са във формата на реси, а женските са със съцветия на смесените клонки. Цъфтежът на женските цветове (представляващи малки червени близалца) не се вижда, тъй като се намират на върха на пъпките.

Лешникът е най-рано цъфтящата овощка. Цъфтежът на смесените пъпки в зависимост от сортовете може да бъде от октомври до февруари. Кореновата система е добре развита, силно разклонена като основната част е разположена на дълбочина до 30-40 см. Плодовете са събрани на групи. Плододаването започва след 3-тата или 4-тата година. Средно от храст се получават около 10-12 кг плодове. Оптимални добиви се получават след 10-тата година. Лешникът е влаголюбиво растение. Подходящи са райони с надморска височина и над 700 м. Подходящи за лешникови насаждения са песъкливо-глинести, наносни или хумусно-карбонатни почви.

 

 

 

 

Фирмата ни е ориентирана предимно към износ на фиданки за лешникови и орехови насаждения. Нашите разсадници притежават сертификат за произведената продукция.

Comments are closed.

Scroll To Top