You are here: Home / Мода / Онлайн магазин Kokonata.net

Онлайн магазин Kokonata.net

      Варна  0877 74 00 87

Онлайн магазин Kokonata.net

Тандем Дизайн ООД е търговско дружество с ЕИК по Булстат: 203464417, със седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, ул. Ламбо Пасков № 20, което създава и поддържа електронния магазин Коконата и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. Тандем Дизайн ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет сайта, както и начините на достъп до него.

Тандем Дизайн ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет сайта, както и начините на достъп до него.

Comments are closed.

Scroll To Top