You are here: Home / Суровини / Нюстрой ЕООД

Нюстрой ЕООД

гр. Средец 0894 311 814 / 0888 941 799

Нюстрой ЕООД

„Нюстрой ЕООД е регистрирана в Търговския регистър през 2006г. Основната дейност на фирмата е – Търговия с отпадъци и скрап. През 2007г получава собствен Лиценз за търговия с ОЧЦМ.

Във връзка с промените в Закона за управление на отпадъците „Нюстрой” ЕООД разкрива площадка в гр. Средец, обл. Бургас, Промишлена зона- Дюлевско шосе. На дружеството е издаден Разрешителен документ от РИОСВ гр.Бургас през 2013г. който позволява търговията с отпадъци от черни и цветни метали/ОЧЦМ/, излезли от употреба МПС/ИУМПС/, НУБА, електрическо и електронно оборудване, и др. дейности от разрешителното.

„Нюстрой” ЕООД предлага и собствен специализиран транспорт за изкупуване на отпадъците от място на клиента. Дружеството притежава и пътна помощ за извозване на ИУМПС. На клиентите се издават Удостоверения за сваляне от отчет на предаденото МПС. Фирмата има и разрешителни за Автоморга.

„Нюстрой” ЕООД изкупува от физически и юридически лица хартия, пластмаса, найлон, ПЕТ бутилки и др. които се съхраняват, сортират и балират на площадката в гр. Средец със собствени преси. За тази си дейност дружеството има издаден Регистрационен документ от РИОСВ гр. Бургас.

За удобство на клиентите на площадката в гр. Средец има и ел. кантар до 10 т.

„Нюстрой” ЕООД е дистрибутор на „Орудицо-2000” ООД за селско-стопанска техника.

„Нюстрой ЕООД е регистрирана в Търговския регистър през 2006г. Основната дейност на фирмата е – Търговия с отпадъци и скрап.

Comments are closed.

Scroll To Top