You are here: Home / Услуги / Нотариус Сашенка Константинова

Нотариус Сашенка Константинова

       Бяла , ул. Генерал Арнолди 3 0817 72 557 / 0889 695 655

Нотариални услуги от Нотариус Сашенка Константинова

Сашенка Константинова е нотариус в град Бяла, област Русе, разполагащ с правомощия за извършване на нотариални услуги като: заверки на преписи, документи, завещания и изповядва сделки с недвижими имоти. Нотариус Константинова предлага високо ниво на компетентност, юридическа сигурност и прецизност при нотариалните удостоверявания.

Нотариус Сашенка Константинова е държавно лице, което разполага с правомощията да заверява пълномощни и декларации, изповядва сделки с недвижимо и движимо имущество, издава нотариални покани, договори за делба, нотариални актове. Освен това Нотариус Константинова има право да обявява, приема, връща и съхранява завещания и документи.

Сашенка Константинова е нотариус в град Бяла, област Русе, разполагащ с правомощия за извършване на нотариални услуги като: заверки на преписи, документи, завещания и изповядва сделки с недвижими имоти.

About brainstorm2011

Comments are closed.

Scroll To Top