You are here: Home / Услуги / Немска езикова школа Ерих Кестнер

Немска езикова школа Ерих Кестнер


Русе, бул. Липник 114 , бл. Явор вх. А 0888 617 326

Немска езикова школа Ерих Кестнер

Немска езикова школа „Ерих Кестнер“, гр. Русе е създадена през 2010г. от група преподаватели по немски език, с дългогодишен професионален опит в системата на МО.  Усилията на екипа са насочени към индивидуалните потребности на всеки , желаещ да започне изучаването на немски език или да развива езиковите си познания. Прилагането на нови методи на обучение при овладяване и усъвършенстване на четирите езикови учения, писане, четене, слушане и говорене, са водещи в работата на екипа. Обучението се провежда в малки групи от максимум 8 обучаващи се, което позволява индивидуален подход при работа и осигурява непринудена атмосфера при общуване между преподавател и ученик, както и изграждане на умения за работа в екип между самите членове на групата.

Времето за провеждане на занятията и интензивността на обучение определяме според нуждите на сформираната група. В обучението използваме различни учебни системи и помагала на издателства HUEBER; LANGENSCHEIDT; KLETT, които се избират при започване на работа със съответната група, по преценка на екипа и водещия преподавател, така че да се постигнат максимално заложените в учебния план цели.

За Вас работят висококвалифицирани преподаватели по немски език, с дългогодишен опит и профилирана подготовка за работа със обучаващи се от различни възрастови групи и специфични езикови потребности – ранно чуждо-езиково обучение, подготовка за сертификатни изпити, обучение на възрастни – общообразователно и профилирано според  различните професионални категории.

Издаване на сертификат за владеене на ниво е възможно, след успешно полагане на изпит по изискванията на европейската езикова рамка.
Езикови школи Русе

Немска езикова школа „Ерих Кестнер“, гр. Русе е създадена през 2010г. от група преподаватели по немски език, с дългогодишен професионален опит в системата на МО.

 

Comments are closed.

Scroll To Top