You are here: Home / Суровини / Мултимес Груп

Мултимес Груп

        Лясковец, ул. Оборище 13 0892 276 935

Мултимес Груп

МУЛТИМЕС ГРУП ООД – гр. Лясковец е месопреработвателно предприятие за преработка на меса от домашни копитни животни. Стратегическото географско позициониране в централната част на страната позволява своевременно и бързо реагиране на всички запитвания и заявки.

Фирмата е създадена през 2000 г., но като месопреработвателно дружество започва дейност през месец септември 2013г., в нова и модерна фабрика, съобразена и отговаряща на всички Европейски стандарти и норми.

История

През 2013г. фирмата започва дейност, разполагайки с най-ново и модерно оборудване от машини и съоръжения. На обща застроена площ от 1846 кв.м. е изградена модерна фабрика, отговаряща на всички ветеринарно-медицински, санитарно-хигиенни и екологични изисквания.

Самата производствена сграда е със застроен обем от 8741.00 куб. м. и разполага с:

  • минусова камера за съхранение с обем от 500 палетни места
  • производствени зали, складови и пакетажни помещения, снабдени с всички необходими за производствения процес машини, съоръжения, апарати и материали
  • три шокови хладилни централи за бързо замразяване на продуктите
  • линия за транжиране на месо, предназначена за разфасоване, обезкостяване и сортиране на месни продукти. Линията е с капацитет от 30 т. месо за 8 часа и отговаря на всички изисквания на германските стандарти DIN9797 R DIN 9798 за съоръжения за хранително – вкусовата промишленост
  • офисна част с изграден удобен паркинг, за бързо и качествено обслужване на клиентите

За професионалната и качествена работа също така от особена важност е и умелия подбор на кадри, с които е изграден и екип от опитни професионалисти.

Бъдеще

Фирмата се развива успешно и си поставя за цел увеличен пазарен дял и запазване на тенденцията за реализиране на вътрешния и външния пазар. В момента към въведената система НАССР се внедрява и IFS Food V6, гарантираща високо качество на нашата продукция.

МУЛТИМЕС ГРУП ООД – гр. Лясковец е месопреработвателно предприятие за преработка на меса от домашни копитни животни. Стратегическото географско позициониране в централната част на страната позволява своевременно и бързо реагиране на всички запитвания и заявки.

Comments are closed.

Scroll To Top