You are here: Home / Услуги / Милки Лукс ЕООД

Милки Лукс ЕООД

Бяла черква, ул. Бачо Киро 108  0885 911 999 / 061 342 48

Милки Лукс ЕООД

Фирма Милки Лукс ЕООД – гр.Бяла Черква е създадена през 1996 год. с основен предмет на дейност изкупуване на сурово мляко, преработка и продажба на млечни продукти. Млекопреработвателното предприятие в гр.Бяла Черква е построено и пуснато в експлоатация през 1999 год.

Дневния капацитет е 50 тона сурово мляко за сирене и 20 тона за кашкавал.

Предприятието е построено съгласно съществуващите тогава нормативни уредби и е одобрено за дейност от контролните органи. Съгласно изискванията на директивите на Европейския съюз е направена реконструкция и модернизация на сградния фонд и съоръженията.

Млекопреработвателното предприятие е с ветеринарен регистрационен номер BG 0412009 и е в съответствие с изискванията на националното законодателство за млекопреработвателните предприятия и е категоризирано в І-ва категория по отношение производството на бяло саламурено сирене, кашкавал и извара. Изкупуването на млеката се извършва от пет области – В.Търновска, Русенска, Плевенска, Ловешка и Търговишка.

В населените места от които се изкупуват млеката има изградени млекосъбирателни пунктове и помещения за съхранение на сурово мляко с необходимото оборудване и отговарящи на изискванията на ДВСК. В предприятието е внедрена и функционира система за самоконтрол / НАССР /, целяща подобряване качеството на изходните суровини, готовата продукция, както и завишаване хигиената в предприятието. В момента Милки Лукс ЕООД е в процес на сертифициране по международния стандарт ISO.

Основните производства в млекопреработвателното предприятие са – краве сирене Росица и кашкавал Витоша. Готовите продукти се предлагат за реализация в търговската мрежа на цялата страна.

Фирма Милки Лукс ЕООД – гр.Бяла Черква е създадена през 1996 год. с основен предмет на дейност изкупуване на сурово мляко, преработка и продажба на млечни продукти. Млекопреработвателното предприятие в гр.Бяла Черква е построено и пуснато в експлоатация през 1999 год.

Comments are closed.

Scroll To Top