You are here: Home / Медицина / МИКО 2000 ЕООД

МИКО 2000 ЕООД

София, ул.Златишки проход, бл.30 0898 428 803 / 0896 616 353

МИКО 2000 ЕООД

Службата по трудова медицина (СТМ) към МИКО 2000 ЕООД е регистрирана под № 137-1/23.04.2008 г. на основание чл. 25 д, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд във връзка с §25 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.40/2007 г.).

В службата работят висококвалифицирани кадри със специализация в областта на трудовата медицина.

Службата по трудова медицина е на разположание на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.124 от 1997 г).

В службата работят висококвалифицирани кадри със специализация в областта на трудовата медицина.

Comments are closed.

Scroll To Top