You are here: Home / Строителство / Мелаинвест и партньори ООД

Мелаинвест и партньори ООД

Кюсетндил, ул. Ал. Стамболийски 47 0895 664 500 / 078 526 626

Мелаинвест и партньори ООД

Строителна фирма Mелаинвест и партньори ООД е регистрирана през 2002 год. като дружество с ограничена отговорност със 100 % частен капитал и основен предмет на дейност Проучване, проектиране, изграждане и ремонт на граждански и промишлени обекти.

Първите си стъпки Мелаинвест и партньори ООД прави като чисто строителна фирма, реализирайки обекти в сферата на сухото строителство и довършителните работи. В последствие фирмата става и основен изпълнител на множество хотелски комплекси по черноморието.

През 2003 год. Мелаинвест и партньори ООД прераства в строително-предприемаческа компания, която намира терени и инвестира в тях: проектира, строи и реализира сама на строителния пазар готовия продукт.

За 6 години фирмата е построила множество жилищни сгради, подземни гаражи, офис сгради, магазини, спортен комплекс, почивни бази, търговски комплекси. Извършени са и редица ремонти и разширения на чужди хотелски обекти в гр. Бургас и к.к Слънчев бряг.

Персонал

През годините на утвърждаване на строителния пазар Мелаинвест и партньори ООД създаде и постоянно развива своята структура. Заедно с постоянните подизпълнители, с които Мелаинвест и партньори ООД работи добре през последните години, дружеството успява да ангажира с дейността си над 400 души. В момента за Мелаинвест и партньори ООД работят близо 350 опитни работници, разпределени в различни бригади: арматуристи, кофражисти, зидаро-мазачи, изолаторджии, железари, група за довършителни работи и т.н.

Управлението на тази структура се осъществява от 20 души квалифициран инженерен персонал. Фирмата контролира качеството на извършената работа със собствен вътрешно- инвеститорски контрол. В офиса на Мелаинвест и партньори ООД работят още 30 други специалисти по различни направления: отдел Реклама и маркетинг, Оферти и анализи, Икономически отдел и счетоводство.

Параметрите за качество и допустимите отклонения в СМР, с които работи Мелаинвест и партньори ООД, са съобразени със всички изисквания на БДС .

От 2003 год. в структурата на Мелаинвест и партньори ООД работи отдел за продажба на недвижими имоти, която наред с основната си дейност Сделки с недвижими имоти и тяхното управление е сериозен източник на актуална информация, свързана с цени, търсене и предлагане на различните типове недвижими имоти.

Структуриране на дейността

Следвайки процеса на развитието си през последните години, дружество започна преструктуриране на дейностите, като създаде специализираните фирми: Парагон Мениджмънт ООД, занимаваща се с отдаването под наем на обектите, построени от Мелаинвест и партньори ООД; Саммит ООД – фирма, занимаваща се с поддръжката на комплексите , Спирит ДВ ЕООД – ВиК инсталации, Електрик инвест систем ООД- ел. инсталации, Меридиан комерс ООД – занимаваща се с внос и търговия на строителни материали, Интра Ентърпрайс ЕООД- инвеститорски контрол. Тези фирми работят, както за обекти на Мелаинвест и партньори, така и за други възложители и инвеститори.

С така организираната структура Мелаинвест и партньори ООД предлага на своите клиенти ,както отделни услуги от инвестиционния процес, така и комплексната услуга строителство до ключ.

Строителна фирма Mелаинвест и партньори ООД е регистрирана през 2002 год. като дружество с ограничена отговорност със 100 % частен капитал и основен предмет на дейност Проучване, проектиране, изграждане и ремонт на граждански и промишлени обекти.

Comments are closed.

Scroll To Top