You are here: Home / Медицина / Медицински център Санус 2000 ООД

Медицински център Санус 2000 ООД

    София, ул. Георги Софийски 3  02 9 225 275

Медицински център Санус 2000 ООД

Отварянето на ценовите оферти на допуснатите кандидати във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка, монтаж/инсталиране, пускане в експлоатация/тестване и гаранционна поддръжка на оборудване и внедряване на системата за управление на клинична лаборатория и образна диагностика ще се състои на 16.11.2012 г. от 11.00 ч. в офиса на Медицински център Санус 2000 ООД на адрес: гр. София, бул. Иван Евст. Гешов № 50.

КЛИНИКА САНУС 2000 е частна клиника, открита през 2007г. в новопостроена сграда на бул. Акад. Ив. Гешов 50, на комуникативно място, в близост до Военномедицинска академия.

внимателно обслужване

осигуряване на комфортна обстановка

предварително записване за преглед при избран от Вас специалист

Клиниката разполага със специализирани консултативни кабинети по кардиология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, ревматология, инфекциозни болести, хематология, хирургия и ортопедия, урология, акушерство и гинекология, УНГ , очни болести, неврология, педиатрия. Тук можете да получите компетентна консултация и да на направите тестуване при алергични заболявания.

В Клиниката се извършват високоспециализирани функционални изследвания – ехокардиография, холтер-ЕКГ и кръвно налягане, велоергометърия, ехография на коремни органи, ехография на щетовидна жлеза и малък таз, остеоденситометърия, доплерова сонография,електромиография, фиброгастроскопия, фиброколоноскопия. Клиниката разполага с компютърен периметър.

КЛИНИКА САНУС 2000 е частна клиника, открита през 2007г. в новопостроена сграда на бул. Акад. Ив. Гешов 50, на комуникативно място, в близост до Военномедицинска академия.

Comments are closed.

Scroll To Top