You are here: Home / Услуги / Мегаконсулт ООД

Мегаконсулт ООД

     Варна, ул. Силистра 1, ет. 13 / 66  0898 728 818 / 052 310 289

Мегаконсулт ООД

Още от учредяването си през 2003 г., Мегаконсулт работи за своите клиенти като им осигурява пълни и достоверни счетоводни и данъчни консултации, пълна конфиденциалност и индивидуално отношение към всеки клиент.

Стараем се да поддържаме добра комуникация по удобен за клиента начин като му предоставяме навременни отговори и информация.

Днес Мегаконсулт обслужва малки и средни предприятия от всички браншове.

Ние сме гъвкави и успяваме да приложим уникален подход спрямо всеки клиент, като оптимизираме възможностите за по-добра счетоводна отчетност според естеството на извършваната дейност.

Още от учредяването си през 2003 г., Мегаконсулт работи за своите клиенти като им осигурява пълни и достоверни счетоводни и данъчни консултации, пълна конфиденциалност и индивидуално отношение към всеки клиент.

Comments are closed.

Scroll To Top