You are here: Home / Автомобили / Масажист Марин Чиликов

Масажист Марин Чиликов

София, ул.Димитър Хаджикоцев 73, ет.4, 0898 413 998

Техника Боуен

Техниката Боуен внася една от най-задълбочените терапевтични концепции в света днес, в оято ударението се поставя върху способносттa натялото само да се привежда в равновесие. Както ти не приличаш наникого другиго в света, така и състоянието на здравето ти е единствено и само твоя реалност. Има един единствен лекар, знаещ и разбиращ какво причинява болестното неравновесие в тялото ти: Лекарят вътре в теб!

Лечението с техника Боуен се състои от нежни движения, изпълнявани с пръстите или палците на ръцете по точно определени места от тялото. Много важна част от нея са паузите между отделните групи движения, когато невротрансмитерите приемат и предават информацията от изпратените съобщения.

Техниката Боуен е напълно нова концепция за лечение на тялото. Тя нито произлиза, нито прилича на която и да е друга терапевтична модалност. Тя въздейства не само чрез нервната система, но и чрез лимфната и кръвоносната системи. Известна е с ефективността си при проблеми с вътрешните органи, както и с намаляне на времето за възстановяване.

Ставите обикновено се самонаместват-без да имаме манипулации на ставите и костите, както в хиропрактиката.

Мускулните напрежения и разтежения се облекчават и се възстановява нормалния лимфен поток – без мускулите да се стискат и масажират.

Меридианите показват моментално подобрение – без методиката да е базирана на меридианите и да включва акупунктура или акупресура.

Наблюдава се дълбока психическа релаксация.

Техниката Боуен внася една от най-задълбочените терапевтични концепции в света днес, в оято ударението се поставя върху способността на тялото само да се привежда в равновесие. Както ти не приличаш наникого другиго в света, така и състоянието на здравето ти е единствено и само твоя реалност. Има един единствен лекар, знаещ и разбиращ какво причинява болестното не равновесие в тялото ти: Лекарят вътре в теб!

Comments are closed.

Scroll To Top