You are here: Home / Медицина / Логопед Радостина Аврамова

Логопед Радостина Аврамова

София, ул. Добри Немиров 5

Логопед Радостина Аврамова

Диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца и ученици.

Езиково-говорни нарушения:

 1. Нарушения на артикулацията (дислалия);
 2. Нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване)
 3. Езикови нарушения (алалия)
 4. Нарушения на писането, четенето и математиката (дисграфия, дислекция, дискалкулия)
 5. Нарушения на гласа
 6. Ринолалия;
 7. Дизартрия;
 8. Езикови нарушения при психични заболявания

Професионален опит:

 1. Районен логопед в ОДЗ “Слънце” – район “Изгрев”
 2. Логопед в Ресурсен център – София област
 3. Логопед в център за обществена подкрепа “Бъдеще”
 4. Логопед в Детски център “Свети Мина” – Хоноруван специалист към СУ “Св. Климент Охридски”

Допълнителна квалификация:

 1. 2011 г. – Специализиран курс по “Терапия и обучение при проблеми с общуването и аутизъм по програма TEACCH”, организиран от Терапевтичен и обучителен център “С-Иввена” – гр.Пловдив
 2. 2012 г. – Специализиран курс “Монтесори метод” организиран от Асоциация Монтесори -” Ръка за Ръка”

 

Диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца и ученици.

Comments are closed.

Scroll To Top