You are here: Home / Медицина / Логопед Ваня Костадинова

Логопед Ваня Костадинова

       Благоевград, ул. Илинден №10 0886 702 096 / 0892 242 774

Диагностика, корекция, рехабилитация и превенция на езиково- говорни нарушения при деца и възрастни:

  • Диагностика и терапия при нарушено звукопроизношение ( замяна, пропускане или изопачаване на звук или група звукове. Такива може да са К, Г, В, Ф, С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Р, Л);
  • Дигностика и терапия при езикови нарушения ( късно проговаряне, липса или ограничена реч);
  • Дигностика и терапия при нарушения на писането, четенето и математиката ( Дисграфия, Дислексия и Дискалкулия);
  • Слухово-речева терапия след кохлеарна имплантация;
  • Диагностика и превенция на езика 3-4;

Образование:

  • МАГИСТЪР- ЛОГОПЕД от ЮЗУ Неофит Рилски гр. Благоевград

Професионален опит:

  • хоноруван асистент – ЮЗУ Неофит Рилски гр. Благоевград
  • частна практика

Ако имате притеснения за начина, по който протича езиково- говорното развитие на Вашето дете, не се колебайте да му запишете час за консултация.

Ако имате притеснения за начина, по който протича езиково- говорното развитие на Вашето дете, не се колебайте да му запишете час за консултация.

Comments are closed.

Scroll To Top