You are here: Home / Медицина / Логопед и психолог Люба Петкова

Логопед и психолог Люба Петкова

Пловдив, бул. Източен 45 0886 93 56 52

Логопед и психолог Люба Петкова

От 2011г. до момента работя като логопед в частен логопедичен и психологичен кабинет. От 2012 г. работя в КСУДС и съм част от екипа на ЦСРИ ДСП. Притежавам професионална квалификация „специален педагог-логопед“ и „психолог”. Професионалният ми опит включва индивидуална и групова работа с лица от всички възрастови групи с хиперактивност и дефицит на внимание, аутизъм, обучителни трудности, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, заекване.

Професионалният ми опит включва индивидуална и групова работа с лица от всички възрастови групи с хиперактивност и дефицит на внимание, аутизъм, обучителни трудности, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, заекване.


Comments are closed.

Scroll To Top