You are here: Home / Медицина / Логопедичен кабинет Росица Кондева

Логопедичен кабинет Росица Кондева

Пловдив, ул. Райко Даскалов 68 088 3547 501

Логопедичен кабинет Росица Кондева

Логопедичния кабинет е създаден от Росица Кондева с цел да предложи на своите клиенти професионална помощ от висококвалифициран детски логопед. В кабинета се извършва диагностика, превенция, корекция и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения при деца и ученици.

Нашите клиенти получават съвременни високопрофесионални терапии, съобразени изцяло с възрастта, темперамента, поведението и трудностите, характерни за всеки клиент. Не на последно място в нашите терапии намират място и специфичните лингвистични характеристики на българския език. На тази база успешно се въвеждат ранни и адекватни терапевтични интервенции с бързи резултати.

Детството е изключително важен период от живота на човека!
Семейството е най-естествената среда за развитието на детето!
Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност!

На всяко дете е гарантирано правото на:

  1. свобода на изразяване на мнение;
  2. формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно!

Логопедичния кабинет е създаден от Росица Кондева с цел да предложи на своите клиенти професионална помощ от висококвалифициран детски логопед.

Comments are closed.

Scroll To Top