You are here: Home / Строителство / ЛЕБРОС Инженеринг

ЛЕБРОС Инженеринг

Пазарджик, ул.Георги Бенковски 50  034 483 986

ЛЕБРОС Инженеринг

Изграждане, реконструкция и поддържка на мрежи и съоръжения на техническата инженерна инфраструктура, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, изграждан е и ремонт на сгради и сгради и инсталации.покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел -продажба: покупка на хранителни, нехранителни и промишлени стоки, разрешени от закона или други вещи, с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина: производство и продажба на стоки, машини и детайли от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, ресторантьорство и обществено хранене, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всякакви стоки и вещи, разрешени от закона, които ще се осъществяват в страната и чужбина, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми, банкови и валутни сделки, сделки с интелектуална собственост, застрахователни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги: менителници, записи на заповед и чекове.

Изграждане, реконструкция и поддържка на мрежи и съоръжения на техническата инженерна инфраструктура, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения

Comments are closed.

Scroll To Top